het doel

 structuur

 statuten

 commissies

 programma

 contact

 sponsors

English website   site web français   
startpagina   sitemap   inloggen   

 

De structuur

Hieronder vindt u de samenvatting over de structuur en werking van TPV vzw. Uitgebreidere informatie kan u nalezen in de statuten.

De Stichtende leden en de Actieve leden vormen de Algemene Vergadering van TPV vzw en beoordelen eenmaal per jaar de werkzaamheden van de vereniging en het bestuur. De Algemene Vergadering beslist eveneens over de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vergadert viermaal per jaar. Dit bestaat uit de bestuursleden en de Adviesraad.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid leden te aanvaarden tot Actief lid.

De Adviesraad bestaat uit de ondervoorzitters van de vijf commissies en afgevaardigden van andere (buitenlandse) gelijkgestemde organisaties. Zij kunnen tijdens de vergadering de activiteiten van hun commissie uitleggen en voorstellen voorleggen ter goedkeuring.

Over de vijf commissies vindt u op deze pagina meer informatie.

  Het bestuur:
 • De Gezelle Herman, voorzitter
 • Vandewalle John, ondervoorzitter
 • Beullens Monique, ondervoorzitter
 • Noterman Freddy, penningmeester
 • Yang Katia, secretaris
 • Baertsoen Freddy
 • Criel Didier
 • De Landtsheer Manu
 • Galicia Jurgen
 • Henckens Nico
 • Remaut Dirk
 • Ysebaert Ben