Weekend aan zee van 18 tot 20 september

 Algemene vergadering TPV

 Geen LRV-lidkaarten meer

 Wandeling Gierle op 26/10

 Paardenweekend Oostduinkerke 12-14 september

 Beste wensen voor 2014!

 Zeeweekend op 14-15 september!

 Clinic zaterdag 11/05 geannuleerd

 Busreis VOLZET

 Hindernistraining op 23 juni ouder nieuws

 persberichten

English website   site web français   
startpagina   sitemap   inloggen   

 

Lidmaatschap TPV voor 2010

Niettegenstaande de verhoging van de verzekeringspremies kunnen we het lidgeld van vorig jaar behouden. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijkomende sponsoring van brouwerij Malheur die hiermee de bijdrage aan de verzekeringspremie overneemt. Hiervoor gaat onze welgemeende dank uit naar heer Manu De Landtsheer.

- Het lidgeld van 25 euro omvat naast het basislidgeld, waardoor je gratis kan deelnemen aan alle TPV-activiteiten en het driemaandelijks magazine ‘Koudbloed Promotie’ toegestuurd krijgt, ook een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijk letsel) voor deelname aan alle activiteiten die door TPV ingericht worden.

- Het lidgeld met uitgebreide verzekering kost 30,5 euro. Deze uitbreiding van verzekering betekent dat je het ganse jaar ook voor recreatieve privé-activiteiten met je paard verzekerd bent (van het moment van optuigen tot aftuigen), met uitzondering van deelname aan wedstrijden en deelname aan manifestaties waarvoor je een vergoeding krijgt. Bv. bij deelname aan een stoet of processie waarvoor je betaald wordt, kan je in geen geval beroep doen op deze verzekering.

- Het basislidgeld bedraagt 20 euro. Hiervoor krijg je ons driemaandelijks magazine 'Koudbloed Promotie' en kan je gratis deelnemen aan alle TPV-activiteiten. Hierdoor heb je echter geen verzekering en ben je aangewezen op een eigen verzekering waarvan de bewijzen (bv. polisnummer) zullen opgevraagd worden bij deelname aan onze activiteiten.

Vanaf nu zal TPV aansluiten bij LRV-VVR en dit betekent concreet dat alle leden die 25 euro of 30,5 euro lidgeld betalen ook lid zijn van LRV-VVR en de verzekering afgesloten wordt bij KBC. Leden die een volledigere verzekering wensen omdat ze ook aan (LRV)-wedstrijden of tornooien willen deelnemen kunnen dit uiteraard ook mits betaling van 20 euro basislidgeld en een verzekeringspremie van 50 euro.

Tweede (en derde enz) leden van eenzelfde gezin op hetzelfde adres krijgen op bovenvermelde prijzen een reductie van 10 euro omdat ze slechts één exemplaar van ons tijdschrift zullen ontvangen. Dit betekent concreet 15 euro voor lidgeld met basisverzekering, 20,5 euro voor het lidgeld met uitgebreide verzekering en 10 euro voor het basislidgeld zonder verzekering.
Buitenlandse leden dienen bovenstaande bedragen te vermeerderen met 5 euro als bijdrage tot de hogere verzendingskosten.

Voor verdere info kan je terecht op het secretariaat: info@trekpaardpromotie.be of 0497 36 0124.

Mogen we vragen jullie lidmaatschap voor 2010 te hernieuwen door overschrijving van het correcte bedrag, op basis van bovenstaande tarieven zijnde 20, 25 of 30,5 euro, met duidelijke vermelding van naam van het lid en adres op volgend rekeningnummer: 737-0250980-84.